Skogen i Vestfold i tall

Skogressursene er fornybare og skogbruk er en viktig distriktsnæring med stor økonomisk betydning både nasjonalt, regionalt og lokalt.

 

Kontaktutvalget for skogbruket i Vestfold og Skogselskapet Vestfold har lange tradisjoner i å presentere sine årsmeldinger om status i skogbruket.

Årsmeldingen inneholder korte innlegg som oppsummerer skogbruksaktiviteten i fylket i løpet av året, krydret med den årvisse statistikken fordelt kommunevis. I tillegg presenteres også tilgjengelig fangst- og jaktstatistikk.

Fylkesmannen oppdaterer også jevnlig statistiske data for Vestfoldlandbruket der også skogbruket inngår.