Juletre og pyntegrønt

Norske produsenter er fullt konkurransedyktige både på kvalitet og pris og vinner økende markedsandeler både i Norge og utlandet.


Vestfold er nå representert i landstoppen mht antall juletrær i produksjon. Et lite antall store produsenter har profesjonalisert sin produksjon og blitt stadig større. De samarbeider om produksjon og salg, og knytter seg opp til produsentmiljøer i andre fylker som gjør dem sterkere i et internasjonalt marked.

Hovedtreslag er i ferd med å bli fjelledelgran, Abies lasiocarpa som etter hvert erstatter den mer kjente nordmannsedelgranen, Abies nordmanniana. Fjelledelgran har fortrinn som et særegent produkt fra Norge, og markedsføres med navnet ‘Fjordtre’.

Vestfold støtter er nasjonalt utviklingsprosjekt i regi av Landbruksrådgivningen for bedre kunnskap om produksjon og markedsføring av fjelledelgran.

Ved siden av de store aktørene, har Vestfold fortsatt en flora av små og mellomstore juletredyrkere som har funnet sin størrelse og form tilpasset salgskanaler i nærområdet, eller egne salgsplasser.

Alle som dyrker juletrær og pyntegrønt har anledning til å gjøre bruk av skogfondsordningen. Ved å sette av et valgfritt beløp på mellom 4 % og 40 % av produksjonsverdien ved høsting, kan juletredyrkere investere i nyetablering etter hogst med 85 % skattefritak.

Kontaktpersoner