Aktører i Vestfoldskogbruket

Ulike aktører som har med skognæringen å gjøre i Vestfold:

VIKEN SKOG BA
Skogeierandelslag; tømmerkontrakter, skogkulturoppdrag, næringspolitikk
E-postadresse: e-post@viken.skog.no
Nettadresse:    www.viken.skog.no

Navn Rolle E-post
Geir Jacobsen Prosjektleder skogkultur gj@viken.skog.no
Jan Hatlestad Skogbruksleder Hof, Holmestrand, Sande/Svelvik jh@viken.skog.no
Tom Horntvedt Skogbruksleder Sandefjord, Nedre Lågen og Midtre Vestfold tho@viken.skog.no
Håkon Bingen Skogbruksleder Tønsberg og Midtre Vestfold

hbi@viken.skog.no

Bjørn Thrane Skogbruksleder Lier, Drammen, Ryen og Hurum bt@viken.skog.no
Gunnar Traaen Skogbruksleder Lardal, Siljan, Kongsberg/Sandsvær gt@viken.skog.no
Mari Meisingset Skogbruksleder Lardal, Siljan, Kongsberg/Sandsvær mme@viken.skog.no
Anders Aschjem Produksjonsleder aas@viken.skog.no
Bjørn Magne Berg Produksjonsplanlegger bmb@viken.skog.noNORSKOG
Skogeierforening; tømmerkontrakter, skogkulturoppdrag, næringspolitikk.
E-postadresse: firmapost@norskog.no
Nettadresse:    www.norskog.noSB SKOG

Skogforvaltning og virkesforsyning, oppdrag skogplanting og ungskogpleie.
Nettadresse: http://www.sbskog.no/

Navn Tlf: E-post
Ole Reino Tala 950 23 301

ort@sbskog.noGLOMMEN SKOG
Skogeierandelslag (Hedmark); tømmerkontrakter, skogkulturoppdrag, næringspolitikk.
Nettadresse: http://www.glommen-skog.no/

Navn Tlf: E-post
Ivar Stuve 405 12 722 is@glommen.skog.no
Lars Tore Woie 917 36 114 ltw@glommen.skog.noVESTFOLD SKOGSELSKAP

Skogen i samfunn og skole
Nettadresse: www.skogselskapet.no

Navn Rolle E-post
Tor Anton Andersen Daglig leder tor.anton@skogselskapet.no

 

AKTIV SKOGBRUK
Kurs og opplæring
E-postadresse: post@skogkurs.no
Nettadresse:   www.skogkurs.no

Navn Tema E-post
Sjur Jacobsen Bruk og vedlikehold motorsag, planting, ungskogpleie asjur1@online.noNIBIO
Forskning skog, klima, GIS / kartbruk
E-postadresse: post@nibio.no
Nettadresse:    www.nibio.noMELSOM VIDEREGÅENDE SKOLE

Videregående opplæring naturbruk
E-postadresse: Melsom.vgs@vfk.no
Nettadresse:    www.melsom.vgs.no

 

SKOGANSVARLIGE I KOMMUNENE

Kommune Navn E-post
Færder Lars Bøen-Johnsen  lars.boen-johnsen@faerder.kommune.no 
Holmestrand Kristoffer Græsli

kristoffer.gresli@holmestrand.kommune.no

Horten Rolf Magne Vindenes rolf.magne.vindenes@horten.kommune.no
Larvik  Lars Gladhaug  lars.gladhaug@larvik.kommune.no 
Re Berit Nordby Pettersen berit.pettersen@tonsberg.kommune.no
Sandefjord Sanela Jacobsen sanela.jacobsen@sandefjord.kommune.no
Sande  Bjørn Elnan  bjorn.elnan@sande-ve.kommune.no 
Svelvik  Bjørn Elnan  bjorn.elnan@sande-ve.kommune.no 
Tønsberg 

Berit Nordby Pettersen 

berit.pettersen@tonsberg.kommune.no

Kontaktpersoner