Husk søknad om RMP-tilskudd innen 15. oktober

Vær oppmerksom på at søknadsfristen for tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) er den samme som for produksjonstilskudd, men det må søkes på to ulike søknadsskjemaer.

RMP-søknaden kan sendes inn inntil 20 virkedager etter søknadsfristen (innen 12. november) med dagtrekk på 1 000 kr pr virkedag.

RMP-søknaden kan endres i 20 virkedager etter fristen (innen 12. november) med dagtrekk på 1 000 kr pr virkedag.

Tørkesommer

Det er i år, som et engangstilfelle på grunn av tørken, åpnet opp for dette:

- De som har høstet korn tidlig og sådd en ettervekst før 1. august, kan være berettiget RMP tilskudd til «Fangvekster etter høsting», med de vilkårene som er knyttet til dette tilskuddet.

- De som har høstet korn tidlig og sådd en ettervekst, for eksempel raigras som overvintrer i stubb, vil være berettiget tilskudd til «Ingen/utsatt jordarbeiding» under RMP. Kravet er at etterveksten skal ha blitt etablert innen 31. august, at den skal overvintre i stubb, samt at etterveksten ikke kan være hovedvekst kommende år.

Informasjon om RMP-tilskuddene finnes i det utsendte veiledningsheftet, på Fylkesmannens nettsider og hos Landbruksdirektoratet.

Dersom du trenger hjelp i forbindelse med søknaden, kontakt landbrukskontoret i din kommune.

Kontaktpersoner