Fylkesnytt fra Vestfold 3/2018

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt hos LMD. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om BU-prisen 2018 i Vestfold som gikk til innovativ bondefamilie.

Innhold i Fylkesnytt fra Vestfold 3/2018:

  • BU-prisen 2018 i Vestfold til innovativ bondefamilie
  • 2018 et utfordrende år for Vestfoldskogbruket – snøbrekk og biller
  • Skogplanting og tørkesommer
  • Ny veksthusteknologi i Tønsberg 

Link til Fylkesnytt: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fylkesnytt-fra-vestfold-32018/id2619352/