Søk om produksjonstilskudd innen 15. mars

Du kan nå søke om produksjontilskudd i jordbruket. Telledato er 1. mars og søknadsfristen er 15. mars. Det er kun foretak med husdyrproduksjon som skal søke nå i mars.

Søknad må leveres innen fristen

Søknadsfristen 15. mars er absolutt. Du kan ikke levere søknad etter fristen.

Foretak som leverer søknaden innen fristen kan endre opplysningene i søknaden i inntil 14 dagar etter at søknadsfristen har gått ut, det vil si innen 29. mars.

Du må søke elektronisk 

Det er kun mulig å søke om produksjonstilskudd elektronisk via Altinn. Dersom du ikke har Bank-ID/BankID på mobil, kan du logge deg inn i Altinn med MinID. Mer informasjon om elektronisk ID finner du her. Foretak som ikke har søkt elektronisk før, bør være ute i god tid for å være sikker på at søknaden blir sendt i tide. Se rettledning til hvordan logge seg inn i Altinn.

Informasjon om produksjonstilskudd er lagt ut på Landbruksdirektoratets nettsider. Det er også laget en videoguide som viser søkeren hvordan søknadsskjemaet fungerer.

Kontaktpersoner