Søk om produksjonstilskudd innen 15. mai

Nytt søknadssystem for produksjonstilskudd er nå åpnet. Første søknadsfrist er 15. mai 2017, og gjelder kun for foretak med husdyrproduksjon. Det er dyretallet du disponerer per 1. mai som skal føres opp i søknaden.

Det er nå kun mulig å søke om produksjonstilskudd elektronisk via Altinn. Dersom du ikke har Bank-ID/BankID på mobil, kan du logge deg inn i Altinn med MinID. Mer informasjon om elektronisk ID finner du her. Foretak som ikke har søkt elektronisk før, bør være ute i god tid for å være sikker på at søknaden blir sendt i tide.

Informasjon om produksjonstilskudd er lagt ut på Landbruksdirektoratets nettsider. Det er også laget en videoguide som viser søkeren hvordan søknadsskjemaet fungerer.

Kontaktpersoner