Skogplanting i tørketida

Tørke og varme er en utfordring for planting av ny skog etter hogst. Skognæringen og forskere gir råd.

Det blir fortsatt plantet, men vi anbefaler å lese dette notatet som Fylkesmannen har skrevet i samråd med skognæringen og forskere.

Informasjon vedrørende vårplanting 2018