Meld klimaskade til kommunen

Dessverre har det blitt i overkant mye regn og ujamne åkre. Vi minner om plikten til å melde mulig avlingssvikt til kommunen straks du er klar over at en klimabetinget skade har skjedd. Bonden har ansvar for å melde fra om avlingssvikten og dokumentere skaden for å kunne få erstatning for klimabetinget avlingssvikt.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontaktpersoner