Høring om forslag til endring av søknadsfristen for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vestfold

Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold sender på høring et forslag om endring av forskrift 17. juni 2015 nr. 641 om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Vestfold § 9. Forslaget går kun ut på å endre søknadsfristen for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vestfold. Søknadsfristen er i dag 20. oktober. Fristen foreslås endret til 15. oktober.

Bakgrunnen for forslaget er blant annet at søknadsfristen for produksjonstilskudd i år er endret til 15. oktober. Fylkesmannen mener det er hensiktsmessig å ha samme søknadsfrist for begge tilskuddsordninger, for å unngå misforståelser.

Høringsbrevet kan lastes ned fra kolonnen til høyre.

Høringsfristen er 15. august 2017. Eventuelle høringsuttalelser bes sendt til Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen, Postboks 2076, 3103 Tønsberg, eller fmvepost@fylkesmannen.no.

Kontaktpersoner