Fagdag - SMART, Thinking School og Gården som læringsarena

FAGDAGEN ER AVLYST!!

Fredag 13. oktober 2017 kl. 09.30 – 14.00, Sted: Våle samfunnshus og Nedre Bakstevold gård

Re kommune og Nedre Bakstevold gård har i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Buskerud, gleden av å invitere til fagdag for kommunalt ansatte som jobber med barn og unge i 0-24-samarbeidet.

Fagdagen vil gi god teoretisk og praktisk kunnskap om metodene SMART og Thinking school i kombinasjon med Gården som læringsarena. Programmet knyttes til Re kommune sine erfaringer gjennom flere år med disse metodene.

 

SMART: I alle skoler og barnehager gjøres det mye godt arbeid for å skape oppvekstmiljøer som fremmer læring og trivsel. Samtidig vet vi at det finnes mange ensomme barn, mobbing og utenforskap. Fokusspørsmålet SMART oppvekst begynner å finne noen svar på er: Hvordan kan vi sammen med barn og unge skape arbeidsplasser der ALLE opplever livsglede, engasjement og håp?

Thinking School: Hvordan lære barn å lære og lære i dybden, allerede fra første klasse? Hva kan vi lære fra Tenkende skoler?

Nedre Bakstevold gård - Gården som læringsarena: Nedre Bakstevold gård er godkjent Inn på tunet gård og en alternativ opplæringsarena for elever i alle aldre. De ønsker å vise noe av det de holder på med til daglig på gården, undervisningsopplegg og arenaer for disse.

 

 

Praktisk informasjon

Spørsmål om fagdagen kan rettes til Lisbeth Haugan, rådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold, på e-post fmvelha@fylkesmannen.no eller på telefon 33 372362.

Målgruppen er rektorer, skoleledere, barnehageeiere, ansatte på helsestasjoner, PPT og andre som er involvert i 0-24-samarbeidet i Vestfold og Buskerud.

Fagdagen er gratis og inngår som en del av Fylkesmennenes arbeid med veiledning om 0-24-samarbeidet. Påmeldingen er bindene og skjer via Fylkesmannen.no under Kurs og konferanser

Påmeldingsfrist: 29. september 2017

Deltageren må selv sørge for transport fra Våle samfunnshus til Nedre Bakstevold gård

 

Kontaktpersoner

Dokumenter