Åpning av utstillingen Matens opprinnelse - en utstilling om det du spiser

Torsdag 31. august 2017 åpner utstillingen Matens opprinnelse på Vitenparken Campus Ås.

 

Vitenparken driver et opplevelses- og vitensenter for mat, miljø og klima, og har sammen med Økologiske foregangsfylker laget en utstilling om økologisk matproduksjon i Norge. I hele landet bor det bønder som fletter matproduksjon og økologi inn i hverandre, og kokker som alltid leter etter de beste råvarene. Det finnes også forskere som undersøker hva bærekraftig matproduksjon egentlig består av.

I denne utstillingen vil vi vise deg matens biografi, fra jordas yrende liv, frøenes første spiring, smakfulle retter av sesongens råvarer og matavfallets reise tilbake til matjorda.

Vet du hvor mange gulrøtter det produseres i Norge hvert år, eller hvor mange råtne blader en meitemark klarer å spise i løpet av sommeren? Blir det flere eller færre økobønder i Norge i fremtiden, og finnes det roboter vi kan bruke på gården?

ÅPNINGEN ER ÅPEN FOR ALLE –DET BLIR MAT, MUSIKALSK KÅSERI OG OMVISNING.

Foregangsfylkene er forankra hos Fylkesmannens landbruksavdeling i de ulike fylkene, og skal jobbe for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i Norge. Disse seks fylkene er Oppland (Korn), Buskerud (Levende Matjord), Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (Melk), Vestfold (Grønnsaker og potet), Hordaland og Sogn og Fjordane (Frukt og bær) og Oslo-og Akershus og Østfold (ØQ - økologisk mat i storhusholdninger).

Kontakt: Prosjektleder Elise Matilde Lund / elise@vitenparken.no / 99370011/ www.vitenparken.no