Landbruksforvaltning

Denne siden er tenkt som et hjelpemiddel for kommunenes landbruksforvaltning. Kommunene er vedtaksinstans i en rekke ordninger innenfor landbruk.

Kommunene har generelt stor arbeidsbelastning. Det kan være en utfordring å finne nok tid til å sette seg inn i rutiner og regelverk og å vite hvor en skal lete etter informasjon. Gode rutiner og god oversikt er viktig for å sikre korrekt saksbehandling. Dokumentene som legges ut under de ulike ordningene under «Saksbehandling» er ment som forslag til saksbehandlingsmaler, sjekklister og rutinebeskrivelser for kommunene. Kommunene må gjerne tilpasse dokumentene til egne rutiner og ta dem aktivt i bruk. Dette skal være dynamiske dokumenter, som endres i tråd med endringer i regelverket og forbedres når forvaltningen avdekker forbedringspotensial. Det er derfor sterkt ønskelig at kommunene sender forslag til Fylkesmannen når de har forslag til endringer i dokumentene.

Landbruksoppgaver i kommunen

Produksjonstilskudd:

- Sjekkliste ved foretakskontroll

Regionalt miljøprogram:
- Saksbehandlingsrutiner
- Sjekkliste ved foretakskontroll

Drenering:
- Mal vedtaksbrev

Erstatning avlingssvikt
- Mal for melding avlingssvikt (Excel)

 Skogfond/ ØKS
- ØKS - brukerveildning kommunene

ØKS - Hvordan oppdatere kontoinformasjon
-
ØKS - årsavslutning - gjøremål kommunene

- Rentemiddelbudsjettering

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
- Sjekkliste ved saksbehandling

Kontaktpersoner