Produsentsamarbeid for økt økologisk grøntproduksjon

Fylkesmannen i Vestfold og Foregangsfylke for økologiske grønnsaker fikk i 2016 oppdrag fra Landbruksdirektoratet å lage en utredning til jordbruksoppgjøret 2017.

Utredningen omhandler produsentsamarbeid som virkemiddel for å øke produksjonen av økologiske grønnsaker. Rapporten omfatter en kartlegging av utfordringene knyttet til økt tilgang på arealer for å kunne drive vekstskifte og forslag til tiltak for å øke produksjonen.

NORSØK Rapport - Vol.1/Nr.6/2016