Foregangsfylket grønnsaker

Vestfold er foregangsfylke for økologiske grønnsaker - produksjon og marked. Å være foregangsfylke betyr ekstra midler til sterkere satsing på økologiske grønnsaker.

Godt klima, jordsmonn og nærhet til store kjøpegrupper gjør Vestfold godt egnet til å produsere økologiske grønnsaker. I tillegg har Vestfold allerede en stor andel av landets økologiske grønnsaksproduksjon og godt fagmiljø.

Kari Mette Holm er prosjektleder og prosjektet består av to delprosjekter; produksjon av økologiske grønnsaker og markedsføring og salg av varer vi har forutsetning for å produsere. Vi prøver å øke i takt, slik at produksjon og forbruk skal være i balanse. Grønnsakene følges fra produksjon til forbruker via dagligvare, storkjøkken eller egne utsalg.