Fagstoff om økologisk produksjon av grønnsaker og poteter

Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Foregangsfylke økologiske grønnsaker - produksjon og marked - og Norsk Landbruksrådgiving (NLR), har siden 2009 samarbeidet om produksjonsrådgiving. Nå finner du alt materiellet som er produsert tilgjengelig på www.nlr.no.

Rådgiverne Kari Bysveen i NLR Viken, Thomas Holz i NLR Østafjells og Silje Stenstad Nilsen i NLR Veksthus har utarbeidet dyrkingsveiledninger og kursmateriell på oppdrag fra Foregangsfylke-prosjektet. Dette har vært publisert på nettsidene til Økologiske foregangsfylker og NLR Østafjells.

− Siden 2014 har vi også hatt et nasjonalt ansvar og ser derfor behovet for å formidle den kompetansen som er bygget opp i disse årene. Alt som er produsert i prosjektet blir derfor nå samlet på nlr.no, lett tilgjengelig for interesserte produsenter og rådgivere over hele landet, sier Kari Mette Holm. Hun er fylkesgartner i Vestfold og prosjektleder for Foregangsfylke økologiske grønnsaker.

Dyrkningsveiledninger

> Starte med økologisk grønnsak- og potetproduksjon?

> Vanning

> Fangvekster etter tidlig høsta grønnsaker og poteter

> Blomkål

> Brokkoli

> Hodekål

> Gulrot

> Økologisk krydder i veksthus

> Oppalsplanter i veksthus

> Agurk i veksthus

> Tomat i veksthus

 

Kursmateriell

> Økologisk veksthusproduksjon – grønnsaker og krydder

> Økonomi veksthus

> Økonomi friland

> Vekstskifte

> Planteoppal

> Salatvekster på friland

> Rotvekster

> Kålvekster

> Løkvekster

> Gulrot

 

Kursmateriell økopoteter

> Del 1 Dyrking av økopoteter

> Del 2 Tiltak mot tørråte i økopoteter

> Del 3 Andre skadegjørere enn tørråte i poteter

> Del 4 Lagring av poteter

Kontaktpersoner