Nasjonale programmer

Nasjonale programmer som forvaltes av Innovasjon Norge og Fylkeskommunen:

Følgende nasjonale programmer forvaltes av Innovasjon Norge:

Utviklingsprogram for landbruks og reidriftsbasert vekst og verdiskaping

Bioenergiprogrammet

Rekruttering og kompetanseheving
Fylkeskommunen forvalter tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler).

Oslofjordfondet
Dette er vårt regionale forskningsfond som skal styrke forkning som fremmer regional innovasjon og utvikling.