Gårdsrelaterte opplevelser i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold har laget en oversikt over gårdsrelaterte bedrifter som tilbyr servering og opplevelser i Vestfold. Målgruppen er alle som er interessert i de utvalgte kriterier.

Arbeidet er en oppfølging og resultat fra Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv i 2012.

Oversikten skal informere om opplevelse i vårt eget fylke, fordi synlighet i markedet er viktig for å opprettholde og øke attraktivitet - noe som reiselivsnæringen i Vestfold har fokus på og etterspurt.

Den samlete oversikten skal brukes å markedsføre gårdsturisme i Vestfold. Her finner du informasjon om:
- Familieaktiviteter
- Faste åpningstider
- Gårdsutsalg
- Gårdsovernatting
- Servering av lokalmat
- Gårdskafe
- Selskapslokale
- Gruppeopplevelser

Er du interessert å bli nevnt på kartet eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med Kari Mette Holm på landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

Kart over gårder som tilbyr servering og opplevelser 

Id Navn

Familie-
aktivi-
teter

Faste
åpnings-
tider
Gårds-
utsalg
Gårds-
over-
natting
Serve-
ring av
lokalmat
Gårds-
kafè
Sel-
skaps-
lokale
Gruppe-
opp-
levelser
1 Ragnas
hjemme-
bakeri
 
    x     x    
 2 Årholt-
tunet
         
 3 Anvik
gård
     
 4 Brunvall
gård
 x  x    
 5 Cinema
fantasia
             
 6

Foldvik
familie-

park

 x  x      
 7 Fritzøe
gård
 x  x      
 8 Fat og
fe
 x  x          
 9 Øko
frua