Gårdsrelaterte opplevelser i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold har laget en oversikt over gårdsrelaterte bedrifter som tilbyr servering og opplevelser i Vestfold. Målgruppen er alle som er interessert i de utvalgte kriterier.

Arbeidet er en oppfølging og resultat fra Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv i 2012.

Oversikten skal informere om opplevelse i vårt eget fylke, fordi synlighet i markedet er viktig for å opprettholde og øke attraktivitet - noe som reiselivsnæringen i Vestfold har fokus på og etterspurt.

Den samlete oversikten skal brukes å markedsføre gårdsturisme i Vestfold. Her finner du informasjon om:
- Familieaktiviteter
- Faste åpningstider
- Gårdsutsalg
- Gårdsovernatting
- Servering av lokalmat
- Gårdskafe
- Selskapslokale
- Gruppeopplevelser

Er du interessert å bli nevnt på kartet eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med Kari Mette Holm på landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

Kart over gårder som tilbyr servering og opplevelser

Kart over gårder som tilbyr servering og opplevelser

 

Id Navn

Familie-
aktivi-
teter

Faste
åpnings-
tider
Gårds-
utsalg
Gårds-
over-
natting
Serve-
ring av
lokalmat
Gårds-
kafè
Sel-
skaps-
lokale
Gruppe-
opp-
levelser
1 Ragnas
hjemme-
bakeri
 
    x     x    
 2 Årholt-
tunet
         
 3 Anvik
gård
     
 4 Brunvall
gård
 x  x    
 5 Cinema
fantasia
             
 6

Foldvik
familie-

park

 x  x      
 7 Fritzøe
gård
 x  x      
 8 Fat og
fe
 x  x          
 9 Øko
frua