Fylkesmannens matkontakt

Fagfunksjonen «Matkontakt» hos Fylkesmannen ble opprettet ved oppstart av Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP-mat) i 2000, med endring av navn til Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv i 2012. Fra 2015 har programmet blitt endret til Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping.

Vårt oppdrag på matområdet er å mobilisere til Lokalmatprogrammet og være pådriver i partnerskap og fylkesovergripende arbeid på matområdet. Vi samarbeider med Innovasjon Norges distriktskontor, fylkeskommunen, kommunene, fagskolene og landbruksorganisasjonene i Vestfold. Vi støtter opp under aktiviteter knyttet til regional matkultur, kunnskapsoppbygging om mat, matproduksjon, samt mat og helse spesielt rettet mot barn og unge. Matkontakten skal også bidra til matmangfold, næringsutvikling og skape engasjement for mat med lokal identitet. Vi vil også kunne henvise matprodusenter til ulike kompetansetilbydere og hjelpere.

Kari Mette

Kari Mette


Fylkesmannens matkontakt er Kari Mette Holm.