Kompetansesamlinger

Fylkesmannens landbruksavdeling er tillagt et særskilt ansvar for kompetansetilpassing i landbruksforvaltningen. Den kommunale landbruksforvaltningen er derfor hovedmålgruppe for landbruksavdelingens kompetansesamlinger.

Kompetansetiltak 2. halvår 2018 klikk her

 

Innlegg fra tidligere samlinger:

Dato:

Tema:

 Innlegg:

14.08.2018

Avlingssvikt og Agros

14.06.2018

Ledningsfornyelse i landbruket 

29.05.2018

Lovsamling

19.04.2018

 Ajourhold av AR5

 06.03.2018

Forvaltning av produksjonstilskudd, RMP, Drenering, SMIL og NMSK

 07.12.2017

Kontaktutvalgsmøte og julemøte for skognettverket

 

 15.11.2017

 Fremmede arter

 24.10.2017

 Lovsamling

 21.9.2017

Tilskuddsforvaltning

 30.8.2017

Vannforvaltning, SMIL, drenering, organiske gjødselvarer, naturskadeerstatning

 01.6.2017

 Lovsamling

 29.5.2017

Det grønne skiftet. Fagsamling for skognettverket i Vestfold

 

 26.4.2017

Fagdag om massehåndtering

 9.2.2017

Forvaltning av produksjonstilskudd, RMP, Drenering, SMIL og NMSK

 1.2.2017

Evaluering av Regionalt miljøprogram

 

 7.-8.12.2016

Klima- og forurensningstiltak i jordbruket

 6.12.2016

Julemøte for skognettverket

 

 22.11.2016

Klimasmart landbruk

 

 27.10.2016

Fremmede arter - status, lovverk og tiltak

 

 16.9.2016

Evaluering av RPBA

 30.8.2016

Tilskuddsforvaltning. CWD, plantevernjournal og floghavre 

 15.6.2016

Næringsutvikling med gårdbesøk hos andelsbonde.

 8.6.2016

Skogkultur. Skogens produksjonsevne.

  7.6.2016

Bynært og urbant landbruk.

 31.5.2016

Feltkurs AR5.

 10.5.2016

Planter og etablering av ny skog.

 

 16.3.2016

Kulturlandskapet i Vestfold - virker tilskuddene?

 9.3.2016

Kontrollsamling.

 1.3.2016

Hydrotekniske tiltak - faglig påfyll og forvaltning i SMIL.

 2.2.2016

Forvaltning av PT, RMP, drenering, SMIL og NMSK - miljøvirkemidlene i landbruket.

 1.12.2015

Jordåret 2015 - Jordvern

 17.11.2015

AR5 og gårdskart

 31.8.2015

Produksjonstilskudd og andre tilskuddsordninger

25.3.2015

FNs internasjonale jordår

11.3.2015

Lovsamling

3.2.2015

Forvaltning av PT, RMP, drenering, SMIL og NMSK

11.12.2014 

Landbrukets beredskapsplaner

13.11.2014 

Verdifulle kulturlanskap og kulturmiljøer i Vestfold

21.10.2014 

Høring vannforvaltningsplaner

1.9.2014 

Tilskuddsforvaltning

12.6.2014 

Befaring Utvalgte kulturlandskap i skjærgården 

4.6.2014 

Tømmeromsetning 

1.4.2014 

Næringsutvikling og kompetanse 

27.2.2014 

Nærings- og miljøvirkemidler 

13.2.2014

Forvaltning av tilskudd til drenering. Kulturminneforvalning i landbruket. 

31.1.2014

Evaluering RMP 

5.12.2013 

Kontaktutvalgsmøte for skognettverket 

28.11.2013

Kontrollsamling

14.11.2013

 Grantørkeprosjektet

24.9.2013

Skogfaglige temaer

17.9.2013

PT, RMP, SMIL, ELF og grøfting

13.9.2013 

Gåseforvaltning

4.6.2013 

Skogsveier 

24.5.2013 

Nytt fagsystem RMP-tilskudd (eStil) 

22.5.2013 

Nytt grøftetilskudd 

21.-24.4.2013 

Studietur Østerrike 

18.4.2013 

Økt innsats for skogkultur i Vestfold 

27.2.2013 

Ny RMP og RMP-tilskudd 

29.1.2013 

SMIL - NMSK 

28.11.2012

 

 

Næringsutvikling

 

 

20.11.2012

 

 

 

Kvalitetsheving av landbruksregisteret

 

 

 

     

Kontaktpersoner