Autorisasjon plantevernmidler

Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Det gjelder bønder og andre yrkesgrupper.

Studieforbundet Samfunn og Næring

Studieforbundet Samfunn og Næring


Kursarrangør i Vestfold:
Påmelding til:
Studieforbundet næring og samfunn Vestfold
E-post: vestfold@naeringogsamfunn.no
Tlf.: 33 36 32 10

Om plantevernkursene
De som skal fornye vil få brev fra Fylkesmannen. Mattilsynet har lansert et nytt e-læringskurs slik at det skal være mulig å ta fornyingskurset og avsluttende oppgave via internett. Kurset tilbyr tre fordypinger: Korn, Grovfôr og Grøntanlegg. E-læringskurset koster kr 870. Mer informasjon på Mattilsynets nettsider. Det er også et tilbud om klasseundervisning med obligatorisk oppmøte (2 kvelder, se kursoversikten nedenfor). Det er et kurs på 7 timer i tillegg til at man tar en prøve/oppgave på 1 time som må bestås.

Grunnkurs
Et førstegangskurs skal ha en teoridel på 12 timer, en 7 timers praksisdag og avsluttende eksamen som må bestås. Foreløpig er det ikke tilbud om e-læring for grunnkurset. Grunnkurset må derfor fortsatt gjennomføres med undervisning og obligatorisk oppmøte. Grunnkurset går over 4 kvelder.

Plantevernkurs 2. halvår 2018:

GRUNNKURS - 4 kvelder 

Sted: Melsom vgs, Stokke                                 

1. dag

2. dag

 3. dag

  4. dag

Kl.18.30

29. oktober 5. november 13. november 20. november
FORNYING AV AUTORISASJONSBEVISET - 2 kvelder
Sted: Melsom vgs, Stokke              1. dag 2. dag
 Kl.18.30 29. oktober

 5. november

Autorisasjonsbevis
Etter at oppgave eller eksamen er bestått, vurderer landbrukskontoret i kommunen om kandidaten har yrkesmessig behov for kjøp/bruk av plantevernmidler og registrerer dette i autorisasjonsdatabasen. Mattilsynet utsteder autorisasjonsbeviset. Autorisasjonsbeviset gjelder i 10 år fra avlagt eksamen/oppgave.

Fylkesmannens landbruksavdeling er ansvarlig for at det arrangeres kurs og gjennomføres eksamen/prøve.  Fylkesmannen retter og registrerer beståtte eksamener/prøver i autorisasjonsdatabasen og sender ut eksamensbevis.

Les mer om plantevern og autorisasjonsordningen på Mattilsynets nettsider

Kontaktpersoner