Informasjon til bonden

Informasjonsskrivet ”Informasjon til bonden” har mye nyttig informasjon og blir sendt til alle bønder i Vestfold som søker produksjonstilskudd.

I 2018 vil første utgave komme som papirutgave i postkassene. Fra og med andre utgave blir infoskrivet sendt elektronisk per e-post.

Nr:  Utsending: Informasjonsskrivet:
1. kvartal   Uke 6  Nr. 1 - Februar 2018
2. kvartal   Uke 15  Nr. 2 - April 2018
3. kvartal   Uke 31  Nr. 3 - Juli 2018
3. kvartal 

Uke 34

 Nr. 4 - August 2018
4. kvartal  

Uke 43

 

Tidligere utgaver:

2017:

Nr. 1 - Februar 2017
Nr. 2 - April 2017
Nr. 3 - August 2017
Nr. 4 - November 2017

2016:
Nr. 1 - Mars 2016
Nr. 2 - April 2016
Nr. 3 - August 2016
Nr. 4 - November 2016

2015:
Nr. 1 - Februar 2015
Nr. 2 - April 2015
Nr. 3 - August 2015
Nr. 4 - November 2015 

2014:
Nr. 1 - Februar 2014
Nr. 2 - April 2014
Nr. 3 - September 2014
Nr. 4 - November 2014

2013:
Nr. 1 - Februar 2013
Nr. 2 - April 2013
Nr. 3 - August 2013
Nr. 4 - November 2013


Kontaktpersoner