Tap pga fredede rovvilt

Søknadsfrist 1. november. Ordningen forvaltes av Miljødirektoratet og fylkesmannen er førsteinstans.

Søknadsskjema og regelverk finnes her.

Ved restriksjoner på bruk av utmarksbeite pga. rovvilt gjelder ordningen offentlig pålegg.