Avlingssvikt honning

Erstatning kan gis dersom en får lavt honningutbytte på grunn av klimaet. Tap av andre årsaker erstattes ikke. Det trekkes 30 % av erstatningen i egenrisiko.

Bie på rødkløver

Bie på rødkløver

Kommunen er førsteinstans, og det er viktig å gi beskjed så snart det mistenkes at det kan bli skadeår, slik at kommunen kan komme ut og vurdere skadene. Melding må gis før slyngning og senest 15. september.

Søknadsfristen er så snart skadene oppstår, senest 31. oktober.

Søknadsskjema og regelverk finnes her.