Husdyrkonsesjon

Alle har mulighet til å starte opp med kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner, men husdyrkonsesjonen setter et tak på hvor mange dyr du kan ha i året. Dette er for å spre produksjonen på mange enheter.

Kylling

Foto: Melsom vgs


Reguleringen gjelder høner, kylling, kalkun og gris (purker, kombinert- og slaktegrisproduksjon), inntil ei grense på 2100 konsesjonsenheter totalt for alle dyreslag. 

Produksjonen reguleres med antall slakt pr år for slaktedyr, og med hvor mange dyr som til enhver tid er i foretaket for høner og purker. 

Konsesjonen er knyttet til både person og gårds- og bruksnummer. En kan ikke ha interesser i flere foretak dersom de til sammen går over grensa for konsesjonsfri drift.

Om en ønsker høyere produksjon må det søkes om dette.

Søknadsskjema og regelverk finnes her.