Tømmertransport på kommunale veier i Vestfold

Dato:
25. januar 09:00 - 14:00
Sted:
Statens Park, Bygg I
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold, Statens Vegvesen og Viken Skog
Målgruppe:
Skognettverket i Vestfold

Seminar med befaring

Behov for oppskriving av det kommunale veinettet til 24 m biler og 60 tonn akseltrykk.

Dato:
25. januar 09:00 - 14:00
Sted:
Statens Park, Bygg I
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold, Statens Vegvesen og Viken Skog
Målgruppe:
Skognettverket i Vestfold

Kontaktpersoner