Fagdag om sikkerhet ved arrangementer

Dato:
28. februar 09:00 - 13:00
Sted:
Statens Park, Tønsberg. Auditoriet i bygg D
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Sør-Øst politidistrikt
Målgruppe:
Kommuner, nødetater, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre
Påmeldingsfrist:
09.02.2018 23:00:00

Fylkesmannen i Vestfold og Sør-Øst politidistrikt inviterer til en fagdag om sikkerhet ved arrangementer.

Hensikten med fagdagen er å øke bevisstheten og kunnskapen om sikkerhet ved planleggingen og gjennomføringen av arrangementer. Det vil bli redegjort for sentrale elementer i planleggingsprosessen, ansvarsfordeling og samarbeidet mellom politi, kommune og arrangør. I tillegg vil veiledningsmateriell og sjekklister for planlegging og gjennomføring av arrangement bli presentert.

Målgruppen for fagdagen er beredskapskoordinatorer og arrangementsansvarlige i kommunen. Representanter fra nødetater, frivillige organisasjoner, næringsliv/handelsstand, arrangører og media er også velkomne til å delta.

Arrangementet er gratis.

NB: Det har kommet nye parkeringsautomater i Statens park. Alle gjester skal nå betale ved avreise. Tidspunktet for innreise blir registrert automatisk, og beløpet som skal betales kommer opp i displayet på automatene.

Dato:
28. februar 09:00 - 13:00
Sted:
Statens Park, Tønsberg. Auditoriet i bygg D
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Sør-Øst politidistrikt
Målgruppe:
Kommuner, nødetater, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre
Påmeldingsfrist:
09.02.2018 23:00:00

Kontaktpersoner