Informasjon om klagemuligheter ved feil diagnose

Du har rett til å få innsyn i din egen pasientjournal, og du har rett til å klage på en diagnose som du har fått. Slik går du fram.

Tolga-saken

I forbindelse med Tolga-saken har helsevesenet fått noen henvendelser om hvordan man skal gå frem for å få innsyn i egen diagnose. Det har også kommet spørsmål om hvordan man går frem for å klage på en diagnose.

På helsedirektoratets nettside finner du informasjon om hvordan du går fram. Se lenke i høyre marg.

Kontaktpersoner