Fikk ikke forsvarlig behandling

Holmestrand kommune og Omsorgspartner Vestfold har brutt plikten til å yte forsvarlige tjenester. Det er Fylkesmannens konklusjon i tilsynssakene mot det private helsefirmaet og mot kommunen.

Fylkesmannen i Vestfold åpnet tilsynssak mot både Omsorgspartner Vestfold og mot Holmestand kommune etter klager fra pårørende til en beboer. Tilsynssaken gjelder omsorgen som ble gitt til en eldre, dement mann.

Omsorgspartner Vestfold

Fylkesmannen konkluderer med at Omsorgspartner Vestfold har brutt kravene til forsvarlige tjenester, kvalitetsforbedring og journalføring, slik de er pålagt i helse- og omsorgsloven og helsepersonelloven.

-   Vi kan ikke kommentere innholdet i avvikene, sier jurist Linda Endrestad hos Fylkesmannen i Vestfold.

Tilsynsrapporten viser at det også har vært mangler i journalføringen, både generelt og særlig i dokumentasjon av helsehjelp. Virksomheten har heller ikke håndtert avvik på en tilfredsstillende måte.

Holmestrand kommune

Også Holmestrand kommune har gjort seg skyldige i lovbrudd i denne saken. Fylkesmannen konkluderer med at kommunen har brutt plikten til å informere og samarbeide med pasientens nærmeste pårørende, og plikten til å yte forsvarlige tjenester. Det har vært mangler ved både behandlingsplaner, tilrettelegging, miljøtiltak og medisinoppfølging. Det har også vært manglende vurdering av behovet for nødvendig helsehjelp.

Fylkesmannen mener at kommunen også har brutt loven ved å flytte pasienten til et lavere omsorgsnivå, som var Omsorgspartner Vestfold, uten å følge opp at for at tjenestetilbudet var forsvarlig.

Må svare Fylkesmannen

-   Fylkesmannen har gitt kommunen frist til 3. januar med å svare på hvilke tiltak som skal settes i verk for å rette opp i forholdene, og hvordan ledelsen heretter vil følge med på at tiltakene virker etter hensikten, sier Linda Endrestad.

Holmestrand kommune og Omsorgspartner Vestfold har brutt plikten til å yte forsvarlige tjenester. Det er Fylkesmannens konklusjon i tilsynssakene mot det private helsefirmaet og mot kommunen. 

Kontaktpersoner