Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


20.11.2018

Prosjektet riktigere antibiotikabruk for sykehjem starter i Vestfold i 2019

Riktigere antibiotikabruk for sykehjem (RASK) er et prosjekt som har som mål å redusere antibiotikabruken i sykehjemmene og kommunale akutt døgnenheter (KAD) i kommunene. Alle sykehjem og KAD i Vestfold blir invitert til å delta. Nå står Vestfold fylke for tur med oppstartsmøte 12.02.19 i Tønsberg.


12.11.2018

Jodtabletter kan kjøpes uten resept på apotek

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.


31.10.2018

Utlysning - verv som leder og varamedlem for leder i kontrollkommisjonene i Vestfold

I Vestfold er det to kontrollkommisjoner; en for Vestfold DPS og BUPA og en for Psykiatrisk fylkesavdeling. Vervene som utlyses er leder og varamedlem for leder i begge kontrollkommisjonene. Søknadsfrist er 13. november 2018.


29.10.2018

Informasjon om klagemuligheter ved feil diagnose

Du har rett til å få innsyn i din egen pasientjournal, og du har rett til å klage på en diagnose som du har fått. Slik går du fram.


24.10.2018

Møte om Palliasjon

Helsetankesmia - Vestfold inviterer til møte på Sandefjord Medisinske Senter, Auditoriet den 22. november 2018 fra kl 1300 - 1530. Møtet er åpent for alle interesserte.


03.10.2018

Nye tall for Demensplan 2020

Helsedirektoratet har ferdigstilt statusrapport pr. 31.08.2018 for ABC-aktivitet, pårørende- og dagaktivitetssatsning. Vestfoldtallene finner du på høyre side under dokumenter.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Aktuelt

Skjemaer og maler helse- og omsorgstjenesteloven kap 9

Skjema og mal pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A

Bytte fastlege?
Skal du bytte fastlege eller har du andre spørsmål som gjelder fastlege-ordningen? Gå inn på nettsiden til  helsenorge.no

Fant du det du leter etter?

Finner du fram på nettsiden vår? Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine, vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en epost.