Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


10.08.2018

Oppdaterte tall for Demensplan 2020

Helsedirektoratet har ferdigstilt statusrapport pr. 30.04.2018 for ABC-aktivitet, pårørende- og dagaktivitssatsning. Vestfoldtallene finner du på høyre side under dokumenter.


15.06.2018

Jodtabletter til kommunene

Kriseutvalget for beredskap anbefaler alle kommunene om å ha jodtabletter tilgjengelig ved atomutslipp med radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Barn, unge, gravide og ammende blir spesielt anbefalt å ta jodtabletter. Mere informasjon finner du på nettsiden til Statens strålevern.


11.04.2018

Håndhygienedagen 5. mai

Verdens helseorganisasjon har siden 2005 markert 5. mai som en global håndhygienedag. Årets tema er håndhygiene og antibiotikaresistens.

Undervisning håndhygiene


08.02.2018

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten 2018/2019

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å tilby utdanning i ledelse og endrings- og innovasjonsledelse for helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tannhelsetjenesten i fylkeskommunene. Søknadsfrist er 15. april 2018.


23.12.2017

Ny risikoanalyse

DSB har publisert en risikoanalyse av scenarioet «Utbrudd av MRSA i Vestfold». - En nyttig og god gjennomarbeidet analyse, sier fylkeslege Henning Mørland. 


20.12.2017

Tilskudd til helse- og sosiale formål

Fylkesmannens helse- og sosialavdeling utlyser og forvalter ulike tilskudd. Tidligere er de annonsert på Nyheter på avdelingssiden Helse, omsorg og sosialtjenester. Fylkesmannen i Vestfold har nå en egen spalte på forsiden som heter Tilskudd. Heretter vil alle tilskudd bli utlyst i denne spalten.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Aktuelt

Skjemaer og maler helse- og omsorgstjenesteloven kap 9

Skjema og mal pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A

Bytte fastlege?
Skal du bytte fastlege eller har du andre spørsmål som gjelder fastlege-ordningen? Gå inn på nettsiden til  helsenorge.no

Fant du det du leter etter?

Finner du fram på nettsiden vår? Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine, vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en epost.