Stat-næringsliv

Fylkesmannens initiativ for samarbeid stat-næringsliv har pågått i ti år. Representanter for statlige myndigheter og næringslivet møtes jevnlig for å få til bedre samarbeid om utvalgte temaer. 

Målet for samarbeidet er at statlige etater skal yte raske, nære og åpne tjenester. virkemidlene er samordning, kommunikasjon, nettverks- og arenabygging og kompetanseheving hos alle parter.

Samarbeidet ledes av Lisbeth Thuve hos Fylkesmannen, telefon 91 38 51 07.


27.10.2017

Strategisamling 2017

Spennende og svært engasjerende innlegg fra daglig leder Geir Vinsand i Nivi Analyse As om fremtidens reformbilder som kan gi nye og viktige samarbeidsområder for kommuner og stat-næringslivssamarbeidet i regionene.


18.10.2016

Strategisamling 2016

Viseadministrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid deltok på årets strategisamling som ble arrangert i Sandefjord 13. oktober.


09.09.2015

Strategisamling 2015

Direktør Ingelin Killengren fra DIFI deltok på årets strategisamling som ble arrangert i Sandefjord 3. september. Tema var hva har skjedd siden forrige samling både nasjonalt, regionalt og lokalt i Vestfold innen forenkling, fornying, forbedring av offentlig sektor.


22.09.2014

Strategisamling 2014

Statssekretær Paul Chaffey deltok på årets strategisamling som ble arrangert i Åsgårdstrand 9. september. Tema var innovasjon i offentlig sektor.


14.03.2014

Aktivitetsrapport 2013

Stat-næringslivssamarbeidet i Vestfold har hatt en rekke aktiviter i 2013. Samarbeidet skal bidra til å fornye og effektivisere staten. Her er en oversikt over aktivitetene.


20.09.2013

Strategisamling 2013

Ledere fra statsetater, næringsforeninger og NHO var var med på den årlige strategisamlingen 10. september 2013. Deltakere fra fylkeskommunen og K12 var med som gjester.


12.02.2013

Aktivitetsrapport 2012

Stat –Næringsliv har i løpet av 2012 gjennomført flere prosjekter som gir varige verdier for Vestfold. Prosjektene «Vestfold som velferdssamfunn» v/Høgskolen i Vestfold og «Rekruttering av unge under 30 år» v/NAV Sandefjord, er eksempler på dette.


30.11.2012

Hvem gjør hva i det offentlige Vestfold?

Kort oversikt over hvilke saker de ulike offentlige etatene behandler.


30.11.2012

Felles ønske om bedre samarbeid

Vi må snakke sammen tidligere og grundigere, og vi må se hverandre som samarbeidspartnere, ikke motparter. Det var et felles ønske fra 140 representanter fra næringslivet, stat og kommune som var samlet for å diskutere arealforvaltning.


30.11.2012

Organisering