Kongens fortjenstmedalje til Sveinung Danielsen

Sveinung Danielsens har mottatt medalje for enestående og mangeårige innsats for å bevare og videreformidle viktige kultur- og håndverkstradisjoner.

Både gjennom sitt yrkesliv og som pensjonist har Sveinung Danielsen gjort en betydelig frivillig innsats, spesielt for barn og unge.

Han har delt sin kunnskap om tidligere tiders levesett særlig med barnehage- og skolebarn. Brødbaking i selvbygd bakerovn, lindyrking og produksjon og utvinning av tjære med gamle metoder er noe av kunnskapen han har delt ved frivillig undervisning for barn og grupper av mennesker fra alle samfunnslag.

Ved siden av dette har han også bidratt med betydelig frivillig arbeid for å vedlikeholde bygninger og eiendom på Knattholmen leirsted i Sandefjord.

Sveinung Danielsen har mottatt flere hedersbevisninger for sin samfunnsgagnlige innsats. Foreldreprisen, Sandefjord kommunes ærespris, Gjensidige NOR Sparebank Sandefjords kulturpris og Paul Harris hedersbevis.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch overrakte medaljen under konserten «Lys i mørket» i en fullsatt Sandar kirke 4. desember 2016.