Medaljer og ordener

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Fylkesmannen i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


17.10.2018

Kongens fortjenstmedalje til Harald Sando

Harald Sando har mottat Kongens fortjenstmedalje for særskilt innsats for skolemiljøet på Ekeberg skole og for sitt mangeårige engasjement på fotballarenaen.


06.06.2018

Kongens fortjenstmedalje til Mary-Ann Oshaug

Oshaug stiftet Incestsenteret i Vestfold for 30 år siden.


07.07.2017

Kongens fortjenstmedalje til Øyvind Johansen

I 60 år har Øyvind Johansen drevet fergetrafikk mellom Helgeroa og Langesund.


14.12.2016

Kongens fortjenstmedalje til Helge Klingberg

Helge Klingberg har mottatt medalje for sin fremragende innsats for gravferdssektoren i Norge.


14.12.2016

Kongens fortjenstmedalje til Sveinung Danielsen

Sveinung Danielsens har mottatt medalje for enestående og mangeårige innsats for å bevare og videreformidle viktige kultur- og håndverkstradisjoner.


02.08.2016

Kongens fortjenstmedalje til Solveig Fure

Solveig Fure mottok medaljen for sin mangeårige frivillige innsats i byens kultur- og menighetsliv.


01.07.2016

Kongens fortjenstmedalje til Halvard Martin Oddane

Halvard Martin Oddane mottok medaljen for enestående frivillig innsats for å bevare Oddane fort, for bevaring av krigsminner og videreformidling av krigshistorie.


26.01.2016

Kongens fortjenstmedalje til Berit Marianne Gabrielsen

Berit Marianne Gabrielsen mottok medaljen for enestående innsats, særlig for å bedre kvinners lyst til å lese og skrive bøker.


14.12.2015

Kongens fortjenstmedalje til Astrid Marie Solbakken

Astrid Marie Solbakken er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt samfunnsgagnlige arbeid for lokalsamfunnet Eidsfoss i Hof kommune.


11.02.2015

Kongens fortjenstmedalje til Hege Hanson

Hege Hansson er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid i sjøbodteateret i Tønsberg. 


Flere nyheter