Forliksrådene

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Fylkesmannen fører administrativt tilsyn med forliksrådene. Fylkesmannen kontrollerer at kommune­styrets valg av forliksmedlemmer er lovlig, og foretar den formelle oppnevnelsen av medlemmene.

Alle kommuner har et forliksråd. Ta kontakt med politiet dersom du ønsker å bruke forliksrådet.

Vis mer

 Kommunene kan sende inn digital melding om valg av nye forliksrådsmedlemmer og om oppnevning av midlertidige stedfortredere.

Valg av nye medlemmer og oppnevning av stedfortreder må gjøres på forskjellige skjema:

Skjemaet «Valg av forliksrådsmedlemmer» er todelt, og brukes når kommunene ønsker å melde inn suppleringsvalg eller valg av nytt forliksråd. Skjemaet er tilrettelagt både for kommunene som har et felles forliksråd, pog for de som har et forliksråd med flere avdelinger. Det er mulig å laste opp dommerforsikringer i skjemaet for de forliksrådsmedlemmene som ikke har vært oppnevnt tidligere.

Du finner skjemaet her: https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/forliksraadsmedlemmer

 

Det andre skjemaet «Forliksråd – oppnevning av midlertidig stedfortreder» kan brukes av forliksrådene eller av kommunene når de vil be Fylkesmannen om å få oppnevnt en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller for en periode opp til tre måneder.

Du finner skjemaet her:  https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/FRAAD_MID»