Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


17.09.2018

Ny bemanningskalkulator for barnehagene

Hvordan ligger barnehagene an i forhold til den nye bemanningsnormen og den skjerpede pedagognormen? Nå har Utdanningsdirektoratet laget en kalkulator som kan brukes for å sjekke om barnehagene oppfyller de nye minimumskravene til bemannings- og pedagogtetthet.


06.04.2017

Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere – Nasjonalt prøveprosjekt 2017

Det er gjennom et prøveprosjekt i 2017 bevilget 6 mill. kroner til kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere.


14.03.2017

Tett på realfag i barnehagen

Brosjyren «Hvorfor det?» er utgitt av Fylkesmannen i Vestfold, og er en inspirasjons- og idesamling for ansatte i barnehagene for å få fokus på en viktig realfagssatsing tidlig i barnas utdanningsløp.


16.02.2017

Språkløyper - Regionale oppstartssamlinger

Våren 2017 inviterer Lesesenteret og Skrivesenteret til oppstartsamlinger for Språkløyper. Samlingene er åpne for alle, og alle landets kommuner og fylkeskommuner er invitert. Sandefjord er en av byene der det vil bli tilbudt oppstartsamling i år. Påmeldingsfristen er 1. mars.


05.10.2016

Ber kunnskapssektoren ta beredskapsarbeidet på alvor

– Svært mange mennesker tilbringer store deler av dagen sin i kunnskapssektoren. De skal ha en trygg hverdag. Alle barnehager, skoler, universiteter og høyskoler må ha beredskapsplaner, og alle må øve på dem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


19.05.2016

Kompetansemidler

Nå kan ikke-kommunale barnehageeiere med barnehager i flere kommuner og fylker søke om kompetansemidler. 


27.04.2016

PUB-UTE; Barnehagens uteområde som arena for lek og læring

Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr PUB-studie; Barnehagens uteområde som arena for lek og læring.


02.03.2016

Masterstudie i barnehageutvikling

Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr masterstudie i pedagogikk med spesialsiering i barnehageutvikling fra høsten 2016.


21.12.2015

Masterstude i barnehagepedagogikk

Høgskolen i Østfold tilbyr masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap. Dette er et deltidsstudie som går over fire år.


11.08.2015

Konferanse om barnehage- og skoleanlegg i Tønsberg

Forsiden av programmet for konferansen 22. og 23. september 2015.

Forsiden av programmet for konferansen 22. og 23. september 2015.

Rådgivningstjenesten for barnehage - og skoleanlegg arrangerer i år den nasjonale konferansen om barnehage og skoleanlegg 22. og 23. september i Tønsberg. Rådgivningstjenesten samarbeider med Vestfold fylkeskomune, Nøtterøy kommune og Tønsberg kommune om å sette sammen programmet for konferansen. Årets konferanse blir den 13. i rekken, og det er første gang konferansen holdes i Tønsberg.


Flere nyheter