0-24 samarbeidet

Fra Utdanningsdirektoratets sider
Fra Utdanningsdirektoratets sider

For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det, må mye gjøres annerledes, og mange må gjøre mer. Alle som møter barn og unge i helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre og få tjenestene til å fungere sammen.

For å styrke dette arbeidet i kommunene og fylkeskommunene samarbeider flere departementer og direktorater for å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og virkemidler og gjøre mer av det som virker. Vi mener at bedre samordning sentralt kan gjøre at samarbeidet lokalt er lettere å lykkes med. Dette samarbeidet kaller vi 0-24 samarbeidet, fordi arbeidet er knyttet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år.

De fem direktoratene som samarbeider er:

 

 


22.01.2018

Tilskuddsordninger - oversikt

Utdanningsdirektoratet har samlet tilskuddsordninger som skal bidra til at barn og unge opp til 24 år ikke faller ut av skole og arbeidsliv. Kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner kan søke.