Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


21.11.2018

Inkludering av barn i lavinntekstfamilier

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan nå søke midler fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.


08.03.2018

Fortsatt mange adopterte som søker opplysninger om sine biologiske foreldre

I 2017 mottok Fylkesmannen i Vestfold i alt 21 henvendelser med spørsmål om opplysninger om biologiske foreldre. Flertallet av henvendelsene omhandler adopsjoner fra 1950- og 1960-årene. 


29.06.2016

Regionale foreldrekonferanser for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) arrangerer regionhale dagskonferanser for barnehageforeldre i Tromsø, Kristiansand og Bergen høsten 2016.


11.11.2014

Få hjelp mot mobbing hos Fylkesmannen

Dersom du blir mobba på skolen eller skoleveien, og mobbinga ikke gir seg etter at du har sagt fra til skulen, bør du og foreldrene dine sende klage til Fylkesmannen.


06.11.2014

Nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren i samarbeid med helse- og omsorgsministeren, justis- og beredskapsministeren og kunnskapsministeren, inviterer til nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep. Konferansen holdes 20. november 2014 på Oslo Hotell Plaza.


24.09.2014

Bufetat sikrer ikke bistandsplikten i akuttsaker

Bekymringsmeldinger fra flere kommuner ga grunnlag for tilsyn med Bufetats bistandsplikt ved akuttplasseringer av barn i Region Sør.


16.12.2013

Systemrevisjon på barneverninstitusjonene

Fylkesmannen i Vestfold har i 2013 hatt systemrevisjoner på fylkets seks barneverninstitusjoner. Da undersøkes det om institusjonene har et styringssystem som sikrer at lovkrav blir fulgt.


18.05.2013

Strømmen er tilbake hos Fylkesmannen

Strømmen er tilbake i hele bygget hos Fylkesmannen i Vestfold og alle funksjoner er nå i drift.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Fant du det du leter etter?

Finner du fram på nettsiden vår? Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine, vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en epost.