Bruk av vanedannende legemidler - god og forsvarlig forskrivningspraksis - førerkortregelverk

Dato:
31. januar 12:00 - 18:00
Sted:
Fylkesmannen i Vestfold, Bygg I, Statens Park, Tønsberg
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold, Helse- og sosialavdelingen
Målgruppe:
Leger i Vestfold
Påmeldingsfrist:
19.01.2018 16:00:00

Dette er et kurs som søkes godkjent for seks timer  som  valgfritt kurs i videre- og etterutdanning for allmennmedisin, samfunnsmedisin, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kurset er gratis.

Deltakerantallet er begrenset til 40. Ved eventuell overtegning gjelder påmeldingstidspunktet ("først til mølla"). Dersom interessen er stor vil Fylkesmannen vurdere å gjenta kurset senere i 2018.

Påmelding:

Dato:
31. januar 12:00 - 18:00
Sted:
Fylkesmannen i Vestfold, Bygg I, Statens Park, Tønsberg
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold, Helse- og sosialavdelingen
Målgruppe:
Leger i Vestfold
Påmeldingsfrist:
19.01.2018 16:00:00