20.08.2018

Fylkesmannen tilrår vern av Lågabakkane i Larvik og St. Hansåsen i Holmestrand

Fylkesmannen i Vestfold har sendt sin tilrådning til Miljødirektoratet, for opprettelse av Lågabakkane naturreservat i Larvik kommune og St. Hansåsen naturreservat i Holmestrand kommune.


17.08.2018

Oljeutslippet til Presterødkilen: - Ikke lenger behov for å pumpe opp og kjøre bort forurenset regnvann

1. august ble det oppdaget et større oljeutslipp til Vellebekken og Presterødkilen naturreservat i Tønsberg. Oljeforurenset regnvann har senere blitt stoppet i en avløpskum på Kilen, pumpet opp og kjørt til spesialavfallsmottak.


15.08.2018

Frivillige som måltidsvenner bidrar til økt livskvalitet

Prosjekt «Måltidsvenn» har vært et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), Fylkesmannens i Vestfold,  hjemmetjenesten i Horten kommune og Nykirke Bygdekvinnelag.


14.08.2018

Oljeutslippet til Presterødkilen: Bertel O. Steen får pålegg av Fylkesmannen

Onsdag 1. august ble det oppdaget oljeutslipp til Presterødkilen naturreservat i Tønsberg. I akuttfasen har brannvesenet ledet arbeidet med å begrense skadene. Akuttfasen er over, og Fylkesmannen har fra mandag 13. august overtatt ansvaret for det videre arbeidet med saken.


09.08.2018

Gjeldsutviklingen i Vestfold-kommunene

Fylkesmannen ber kommunene vurdere utviklingen av gjeldssituasjonen i egen kommune nøye i kommende budsjett- og økonomiplanprosesser. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel