Vergeregnskap 2018


Fylkesmannen oppfordrer verger til å benytte Altinn for digital innsending.


Levering i Altinn gjør at vergeregnskapet mottas umiddelbart. Når flere tusen vergeregnskap skal leveres til Fylkesmannen i Trøndelag innen 30.04.2019, vil rask, effektiv og direkte overføring via Altinn være et viktig argument for verge og for Fylkesmannen.

Publisert 27.02.2019

For å levere vergeregnskap digitalt, må alle fire kategorier leveres samlet i Altinn. Kontoutskriftene kan skannes i en samlet fil fra papirutskrifter og legges inn under kategorien kontoutskrifter, eller man går inn via nettbanken og laster opp alle kontoutskrifter pr. konto og legger disse inn i mappen for kontoutskrifter. Det er veldig viktig å angi rett kategori for vedleggene som lastes opp:

  1. Fullstendighetserklæring 
  2. Kontoutskrifter 
  3. Skattemelding 2018
  4. Årsoppgaver

Veiledning for digital levering av vergeregnskap følger vedlagt. 

Her kan du starte utfylling i Altinn.

Deretter lastes vedleggene opp i de tre andre kategoriene. Det kan også vedlegges en egen fil med ytterligere kommentarer og nærmere forklaringer på transaksjoner eller andre opplysninger til vergeregnskapet.

Merk at det er begrenset hvor mange filer som kan lastes opp i Altinn. Ekstra store vergeregnskap, for eksempel de med mange kontoer, må derfor likevel sendes inn på papir.

Man kan påbegynne utfyllingen i Altinn og mellomlagre flere ganger før man ferdigstiller og sender inn. Vi minner om at det er verges private BankID som benyttes under registreringen, da det er verge som er innsender av regnskapet.

Vi minner også om at det er den korrigerte skattemeldingen som skal leveres (sammen den forhåndsutfylte), slik at det fremkommer hvilke beløp verge har lagt inn som fradrag i post 3.3.7 som vergehavers kostnader til vergehonorar gjennom året.

For mer informasjon: http://www.vergemal.no/vergeregnskap

Våren 2019 er det satt opp flere kurs for verger på ulike steder i Trøndelag. Ønsker du å delta på et kurs, kan du melde deg på direkte via våre sider.

Kursoversikten finner du her