Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til temadag for faste verger

Det vil avholdes temadag i Trondheim og i Steinkjer

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til temadag for faste verger.

Publisert 02.10.2018

Vi har gleden av å invitere alle faste verger i Trøndelag til en temadag før jul. Det vil avholdes en temadag på Steinkjer og en i Trondheim.

Vi åpner for at du skal kunne komme med dine forslag til hva som skal stå på programmet og ber derfor om dine innspill til aktuelle tema for dagen. Frist for å komme med innspill settes til onsdag 31.10.2018. Etter 31.10.2018 vil vi sette sammen innspillene til et aktuelt program for dagen.

I Trondheim er temadagen satt til torsdag 29.11.2018 kl. 15.00 - 20.00
I Steinkjer er temadagen satt til torsdag 06.12.2018 kl. 10.00 - 15.00

I Trondheim starter temadagen med servering av et varmt måltid kl 15.00. I Steinkjer serveres lunsj kl.12.00.

Hvis du ønsker kan du melde deg på allerede nå via påmeldingslink. Du vil via denne også bli gitt anledning til å komme med dine innspill.

Ønsker du i første omgang kun å komme med innspill til aktuelle tema for programmet, er det fint om du sender oss dine tilbakemeldinger via skjemaet for innspill.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at den enkelte deltaker dekker reisekostnadene selv.

Innspill til agenda for temadager

Kontaktpersoner

Påmelding temadag for faste verger 2018

Påmelding til sted