Innlevering av vergeregnskap


På grunn av koronasituasjonen er det til stor hjelp om flest mulig sender vergeregnskapet og andre meldinger digitalt.


Publisert 14.04.2020

Lenke til de ulike skjema  finner du på www.vergemal.no
Vergeregnskapet finner du som "Fullstendighetserklæring". Send inn skjema direkte via Altinn, i stedet for å printe og sende pr post.

For nærmere informasjon om hvordan du sender inn vergeregnskapet digitalt anbefales å se videosnutten som ligger på vergemal.no, vergeregnskap.

Fristen for å levere årsregnskap er 30. april. Du finner mer informasjon her.