BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191218T235900 DTSTAMP:20200928T125031Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191217T000000 LOCATION:Indre Fosen kommune SEQUENCE:0 SUMMARY:Økonomisk rådgivning Indre Fosen kommune 2019 UID:1ea56d39-9012-423c-8eea-d827b18cc750 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

.

Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Tr ondelag/Tilsyn/2019/12/okonomisk-radgivning-indre-fosen-kommune-2019/
Arrangør: Oppvekst- og velferdsavdelingen Fyl kesmannen i Trøndelag
Målgruppe: Kommunens le delse\, leder for NAV
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Økonomisk rådgivning Indre Fosen kommune 2019 TRIGGER:-P143DT7H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR