BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190625T000000 DTSTAMP:20190915T131428Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190625T000000 LOCATION:Dokumenttilsyn SEQUENCE:0 SUMMARY:Kommunal beredskap Skaun kommune 2019 UID:11166679-9883-42ae-85a0-50dd923f17c8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hensikten med tilsynet er å\; kontroller e kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskap splikt.

Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Tilsyn/2019/06/kommunal-be redskap-skaun-kommune-2019/
Arrangør: Komm unal- og justisavdelingen
Målgruppe: Kommunens ledelse
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Kommunal beredskap Skaun kommune 2019 TRIGGER:-P41DT7H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR