Tilsyn med elevenes psykososiale skolemiljø

Fylkesmannen har åpnet tilsyn med Skaun kommune. Tilsynet gjennomføres på skolenivå ved Buvik skole.

Tema for Fylkesmannens tilsyn er elevenes psykososiale skolemiljø, herunder fører vi tilsyn med:

  1. Skolens plikt til å arbeide forebyggende og informere og involvere elever og foreldre.
  2. Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.
Dato:
12. februar 2019 - 13. februar 2019
Sted:
Buvik skole
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Målgruppe:
Skaun kommune

Kontaktpersoner