Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov.

Tilskuddet forvaltes i et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling og Fylkesmannen.

Søknadsfristen er 1.3.2019. Søknadene vil bli behandlet innen 25.5.2019.

Kommuner som søker i Trøndelag og Møre og Romsdal sender søknaden til:
Fylkesmannen i Trøndelag, Pb 2600, 7734 Steinkjer
eller per epost til fmtlpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner for råd og veiledning
Kompetansesenter for lindrende behandling Midt-Norge:
Laila Skjelvan, tlf. 72 82 58 36, mobil 997 09 234, epost laila.skjelvan@stolav.no 

Kontaktperson Fylkesmannen i Trøndelag:
Seniorrådgiver Ann Marit Kristiansen, tlf. 74 16 82 14, fmtlamk@fylkesmannen.no

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester kan også være behjelpelig med råd og veiledning.

Søknadsfrist:
01.03.2019 23:59:00
Målgruppe:
Pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
01.04.2019 23:59:00