Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt

Tilskuddet skal bidra til finansiering til kommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-2 i opplæringsloven

Skoleeiere registrerer informasjon om tilskuddsberettigede elever i Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 1. oktober hvert år.

Ferdigutfylt skjema med telledato 1. oktober sendes fylkesmannen i eget fylke inne 15. november.

For nærmere informasjon og regelverk  : https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-opplaring-i-samisk-i-grunnskolen/

Søknad sendes: fmtlpost@fylkesmannen.no 

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
15.10.2020 00:00:00
Målgruppe:
Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk2/Samisk 3).   Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk.
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og frittstående grunnskoler godkjent etter friskoleloven

Kontaktpersoner