Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold 2020

Fylkesmannen fordeler en del av skjønnsrammen til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene selv ikke kan påvirke, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer langvarig karakter.

Søknadsfristen for å søke om skjønnsmidler knyttet til uforutsette hendelser og særskilte forhold er 1. september 2020.

Søknader sendes elektronisk til fmtlpost@fylkesmannen.no. Det skal søkes via skjema som du finner i lenke til høyre.

Mer informasjon finner du i Fylkesmannens retningslinjer for skjønnstildeling (til høyre).

For merutgifter som er relatert til koronasituasjonen, viser vi til en egen kartlegging med rapporteringsfrist 8. september. Mer informasjon: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/Skjonnsmidler/kartlegging-av-merutgifter-koronakrisen/

 

 

 

 

Søknadsfrist:
01.09.2020 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner