Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2020

Målgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæring. Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan omfattes av ordningen.

Målgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæring. Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan omfattes av ordningen.

Tildelingskriterier

Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp.

  • Det kan søkes om midler på inntil kr. 1 750,- per elev. Kommuner må dekke kostnader ut over dette.
  • Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid med og mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Søknad sendes til Fylkesmannen i Trøndelag   fmtlpost@fylkesmannen.no

Ny søknadsfrist er 1. mai 2020.  Bruk vedlagte søknadsskjema.

Her finner du en film om tilskudd til svømmeopplæring som er tekstet på somali, norsk, engelsk og arabisk. 

Søknadsfrist:
01.05.2020 00:00:00
Målgruppe:
Nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Trøndelag

Kontaktpersoner