BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 DTSTAMP:20200329T162115Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2020 UID:29ed11a0-fcd8-4a94-93cc-5e391f126d98 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Helsedirektoratet har kunngjort ti ldeling for 2020 for tilskuddsordningen Kommunalt kompetanse og innovasjo nstilskudd kapittel 761 post 68.

\n

Sø\;knads- og rapp orteringsfristen er 1. mars 2020.

\n

 \;

Frist: 01.03.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/T rondelag/Tilskudd/2020/03/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd-202 0/
Arrangør: Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe: Primærmålgruppe: Ledere\, ansatte og pe rsoner som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kom munale og fylkeskommunale etater være målgruppe
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2020 TRIGGER:-P14DT9H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR